HOME
- Technická fotografie
- Studiová fotografie
- Exteriéry i interiéry
- Reportážní fotografie
- Portréty, Fashion
- Zajištění fotografií z fotobank
- Fotomontáže, Postprodukce

FOTOGRAFIE

Pro použití fotografie jako prostředku reklamy je zapotřebí především technologická dokonalost z hlediska kompozice, správného nasvětlení, zvoleného úhlu či výběru motivu.

Poskytujeme svým klientům služby i v této oblasti. Pro potřeby
propagace nabízíme možnost nafocení motivů pro reklamní
kampaně, nafocení nejrůznějších produktů přímo v našem ateliéru
nebo v sídle klienta.

Cena je vždy tvořena individuálně dle požadavků našich klientů
pro každý projekt.